• עבר – היום – מקום • איך מנציחים את נרצחי השואה הי"ד?

    בערב שבת קודש, הגיעו השליח הרב שניאור זלמן שניאורסאהן עם הרב אריה גולדברג מנכ"ל מרכז רבני אירופה, אל קברי אחים בעיירות מטייבקא ופוסטימיטי באוקראינה • של מי היארצייט המוזכר בתורה? מי הנציח את שמו על ידי קריאת שם לעיר כי לא היו לו ילדים ואיך מנציחים זכרון? הסרטון לע"נ קדושי גטו רובנא הי"ד – שנרצחו ביום כ"ח תמוז לפני 79 שנים • צפו בוידאו