• הרב גרונר בניחום אבלים אצל אדרעי

    בשבוע האחרון הלכה לעולמה הרבנית השליחה אסתר ע"ה אדרעי, ביתו הצעירה של רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, ולהבדיל בין החיים, רעייתו של הרב ישר אדרעי שליח הרבי בנתיבות. בניחום אבלים השתתף המזכיר הרב יהודה לייב גרונר השוהה באה"ק בימים אלו • לצפיה בוידאו