• כולם גיחכו אך הרבי אימץ • תיעוד מרתק

    היום חל היארצייט של הרב יוסף יצחק קייזן ע"ה. הרב קייזן זכה לתלות את המדרש הידוע המתאר את אירועי שנת התגלות מלך המשיח, שבדעת תחתון פתח את הסערה של בשורת הגאולה. תיאור מהשתלשלות הדברים ואיך זה קשור לחתימות על קבלת המלכות? • שנה וחצי לאחמ"כ בהתוועדות י' שבט, הרב קייזן שיחזר את האירועים • מערכת ואביטה נפלאות שמחים להגיש וידאו מרתק