• לא מפספסים: תלמידי האריז"ל של אייר ה'תנש"א

    בפעם הט"ו: תכנית מרתקת מבית 'ואביטה נפלאות' שע"י את"ה העולמי, לחודש אייר. הפעם תוקדש התכנית לציון שלושים שנה למאורעות חודש אייר ה'תנש"א. בנוסף מתפרסם לראשונה נאומו המלא של הרב יוסל ווינברג החושף טפחיים ממענותיו של הרבי בדבר פרסום זהותו של משיח בחודש זה. כמו"כ, פנינים מתוך הפאראד החדור בקבלת מלכותו של משיח – ל"ג בעומר תשנ"ג • צפו