• הווידאו היומי: המתנה היחידה לרבי לשנת הצדי"ק…

    חלק שלישי ואחרון של שיחת כ"ו ניסן ה'תנש"א בו מדבר הרבי מלך המשיח שליט"א על ההכרח לרקוד על הניסים שהקב"ה מראה לעם ישראל וכיצד זה תיכף ומיד מוליך לגאולה האמיתית והשלימה, טעימה מאירועי י"א ניסן תשנ"ב כפי שנקלטו ברשתות הטלוויזיה בארה"ב, הציפייה הדרוכה להתגלותו של הרבי כמלך המשיח • צפו בוידאו