• "שמחר בבוקר בקומו משנתו יראה את משיח כאן"

    בעומדנו ימים סמוכים לפני ג' תמוז, מערכת 'הזמן גרמא' מפרסמת עבור גולשי חב"ד אינפו, קליפ מיוחד משיחות הרבי מלך המשיח, בדבר האמונה המוחשית בכך ש"הנה זה בא" • מיוחד