• חשיפה: הרבי הוסיף בכתי"ק ש770 הוא בית משיח!

    בבאנקעט כינוס השלוחים תשנ"ג חשף הרב יוסף יצחק גוטניק, שאת הערה 92 בקונטרס בית רבינו שבבבל החושפת את היות של הרבי מלך המשיח; "והיות ביתו בית משיח" – הוסיף הרבי בעצמו בכתי"ק! • מערכת 'הזמן גרמא' שע"י את"ה העולמי חושפת קטע זה בתרגום לעברית – מתוך סרט וידאו שיצא בעז"ה לקראת כינוס השלוחים העולמי ויוקרן בישיבות תות"ל ברחבי תבל • לצפיה בוידאו