• צפו: הרבי מדבר על ישיבת 'תורת אמת'

    'תורת אמת' – המוסד החבד"י הוותיק בארץ הקודש, אשר בנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, הוקם בידי הרבי הרש"ב בשנת תרע"ב בעיה"ק חברון. זכה למאות מכתבים וברכות מהרביים בהם מכתבים מפורשים אודות הבאים לעזרת הישיבה והחזקתה שבהם ברכות מאלפות בכל עניין ותחום בחיים • "חסידים תורמים – הרביים מברכים" • קח את חלקך עכשיו!צפו בוידיאו הקמפיין

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339