• string(6) "657716"

   פרסום ראשון: "דער רבי זאל נתגלה ווערן גלייך" • מה ענה הרבי?

   צפיות
   77 וידאו

   פרסום ראשון: "דער רבי זאל נתגלה ווערן גלייך" • מה ענה הרבי?   Error: Contact form not found.

   'ועד חיילי בית דוד' שמח להגיש לקהל התמימים ואנ"ש קטע וידאו המתפרסם כעת לראשונה מהיחידות לחברי ה'קרן לפיתוח מחנה ישראל' בכ"ו אדר ה'תנש"א שהתקיימה בתאריך זה לפני שלושים שנה • צפו בוידאו

   בוידאו שלפנינו תיעוד מהרגעים בהם מאחל הרב דוד נחשון לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח "דער רבי זאל נתגלה ווערן גלייך" ומהחיוך הרחב שמתפשט על פניו הק' ומענהו (השלמת מענה קודשו עפ"י יומני התמימים ומפי הנמען שי'): "[אמן] בקרוב".

   הוידאו הינו מתוך התוכנית של 'ואביטה נפלאות – אדר' שע"י 'את"ה העולמי'. תודתנו לא' מאנ"ש על מסירת וידאו מיוחד זה לפרסום ויה"ר שממנו יראו רבים וכן יעשו והעיקר שנזכה כבר להתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח לעין כל תיכף ומיד ממ"ש.

   תגיות: , ,

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו