• כשהרבי הציע בחן אותי באיזה ספר שתרצה • סיפור למוצ"ש

    מנהג ישראל לספר סיפורי צדיקים במוצאי שבת, וזו סגולה גדולה ונפלאה. לפניכם מוגשים סיפורי צדיקים הלקוחים מספרים עתיקים, בהגשה מחודשת, על ידי ר’ ישבעם הלל, בבחינת קנקן חדש מלא ישן ומשובח • מוצאי שבת קודש פרשת וישב: כשהרבי הציע בחן אותי באיזה ספר שתרצה • לצפייה