• "נסים ונפלאות גלויים": הרב שמואל אליהו בשיעור דבר מלכות

    לפניכם קטע משיעורו של הרב שמואל אליהו רבה של העיר צפת ובנו של הרב מרדכי אליהו, בו הוא מלמד חלק משיחת הרבי מלך המשיח בכ"ו ניסן תנש"א – על הנסים הגלויים שמתרחשים לעין כל, דבר המביא להכרה בהקב"ה והודאה לו, ובעיקר הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות בהידור והשפעה בכך על הזולת • צפו