• הכנה לי' שבט: סדרת סרטונים עם ביאור ל"באתי לגני"

    לכבוד ראש השנה להתקשרות יו"ד-י"א שבט, הפיקה 'התאחדות החסידים' סדרת סרטוני נקודות ביאור לפרק י"א ממאמר "באתי לגני" השייך לשנה זו, עם משפיעים, כאשר השבוע הרב ישראל יצחק זלמנוב, משפיע ור"מ בישיבת תות"ל בית שמש • לקבלת סדרת נקודות הביאור שילחו הודעה כאן בקישורצפו בסרטון הראשון