• תורת הצמח צדק על הפרשה: "נר חנוכה בשמאל"

    לקראת שבת פרשת 'וישב' אנו מגישים שיעור חדש מסדרת "אור התורה" – מתורת הצמח צדק • נושא השיעור: "נר חנוכה בשמאל" – על פי פנימיות התורה • בהגשת הרב יוסף אברהם פיזם – רב קהילת חב"ד בקרית שמואל, ראש ישיבת תות"ל הקריות ומרבני מכון הלכה חב"ד • לע"נ השליח הרה"ח הרב יגאל ע"ה פיזם • צפו בשיעור