• האילן שאכל ממנו אדם הראשון

    ויעקב הלך לדרכו: מתורת הצמח צדק לשבת בראשית מסדרת "אור התורה" מאת הרב יוסף אברהם פיזם, בנושא: האילן שאכל ממנו אדם הראשון – חטה היה! • לע"נ הרה"ח הרב יגאל ב"ר שמעון יהודה ע"ה פיזם • צפו בוידאו