• סיפור נורא הוד אודות הנהגת הרבי המהר"ש

    ביטוי מעשי להנהגתו של הרבי המהר"ש, שבזה נתן לנו "אפס קצהו" לידע מהי הנהגת "לכתחילה אריבער" התוועדות חסידית מאת הרב יוסף יצחק הלוי סגל, מחנך שיעור א' בישיבה קטנה נוף הגליל • צפו