• התגברות על הנסיונות היא התכלית • נקודה משיחה

    בפרשת ויצא, מסופר על יציאת יעקב לחרן, לישא אישה. "חרן" – מעיד על אופי יושביה: חרון אף של מקום, שמעוררים את זעמו של הקב"ה. ובכל זאת, מוכן לצאת מ"אהלה של תורה' – לחרן. ההוראה אלינו היא: אם אדם חווה נסיונות, אל לו להתייאש, ולהיפך, לדעת שהתגברות על נסיונות אלו הם התכלית של חייו בעולם • נקודה מרתקת משיחה של הרבי על פרשת ויצא, והשבוע מגיש: הת' זכריה מדוויל מלוד • לצפייה