• נקודה בפרשה: שתי דקות על “מכת חום”

    המכה הראשונה מבין עשר ‘מכות מצרים’ היתה הפיכת מי היאור לדם. טבעם של המים הוא קרירות, ואילו טבעו של הדם חמימות. כולנו עלולים להימצא במייצר ובמגבלה כלשהי בחיים העכשוויים. מכת הדם שמסמלת את הפיכת הקרירות והאדישות לחום וחיים, מהווה צעד ראשון ליציאת האדם ממצוקה בחייו אל צמיחה וחיים חדשים. מאת הרב עומר הלוי • לצפיה