• הרב בקשי: להתחזק בכל העוצמה בעניין הוספת חיים למלך

    המתוועד המרכזי בשנה זו בהתווועדות דידן נצח בכפר חב"ד היה הרב יוסף יצחק בקשי, משפיע בישיבת תות"ל אור יהודה, שבסגנונו הייחודי וקולו כובש הלבבות נוגע "בה' טבת שהוא חג הגאולה שלנו, עלינו כולנו להתחזק בכל העוצמה בעניין הוספת חיים למלך – ובפרט שאנחנו מתקרבים ליו"ד-י"א שבט בו ימלאו חיי"ם שנה לנשיאות הרבי, וכפי שבב' ניסן תשמ"ח גילה הרבי שעל ידי הכרזת יחי המלך מוסיפים חיים במלך כך כעת עלינו להתחזק בזה בכל כוחנו במחשבה דיבור ומעשה" • לצפיה