• נאומו של הרב הלפרין: "כמה יהודים הבאת לרבי?"

    אחד מהנאומים המרתקים שנישאו במעמד הגדול לכבודו של הרבי מלך המשיח ביד אליהו לפני מספר שנים, היה של הרב ישראל הלפרין ע"ה, רב קהילת חב"ד ויו"ר מוסדות חב"ד הרצליה, שנפטר לפני שעה קלה • בנאום בנוי לתלפיות שילהב הרב הלפרין את המשתתפים באמונה הטהורה בנצחיות חייו של נשיא הדור תוך תביעה להביא לרבי יהודים • לצפיה