• string(5) "85714"

   מהי מציאותו האמיתית של כל יהודי?

   צפיות
   3155 וידאו

   מהי מציאותו האמיתית של כל יהודי?   Error: Contact form not found.

   נושאי השיעור:

   ביאור על מצות ביכורים ומצות מעשר הנזכרות בתחילת הפרשה והמעלה המיוחדת של מצות ביכורים. מדוע התורה מפרטת את מצות ביכורים ומעשר כהקדמה להמשך הפרשה שבה לא מדובר על מצוות פרטיות אלא על כללות הקשר בין עם ישראל להקב"ה וכריתת ברית על קיום התורה? ההבדל בין ההודאה להשם במצות ביכורים לבין ההודאה בברכות הנהנין.

   המצב הגשמי של ארץ ישראל תלוי במצב הרוחני של עם ישראל, ולכן בזמן שהיהודים נמצאים בארץ ישראל ומקיימים את התורה והמצוות גם בגשמיות ישנו שפע גשמי מיוחד בארץ ישראל, כמו שהיה בזמן הבית.

   מדוע עם ישראל נמשל לביכורים? מדוע חייב כל אחד מישראל לומר בשבילי נברא העולם? כל יהודי חביב אצל השם יתברך כמו בן יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנותם. יהודי נחשב כמו ביכורים – הוא לא אמצעי לתכלית אחרת, אלא המטרה היא ביהודי עצמו, והמציאות של יהודי היא כל כולה בשביל השם, כמו ביכורים, ובמילא מרכז ההתענינות של הקב"ה הוא דווקא ביהודי ובהתנהגות היהודי בעולם.

   שיעור בדבר מלכות שנמסר ע"י הרב יוסף גינזבורג ראש ישיבת רמת אביב. השיעור מתקיים בישיבה כל יום שישי בשעה 10:30.

   תגיות:

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו