• דבר מלכות לש"פ ראה: עבודת השם בחודש אלול

   צפיות
   1854 וידאו שיתוף

   דבר מלכות לש"פ ראה: עבודת השם בחודש אלול   Name*
   Email*
   Message

   נושאי השיעור:

   מהו המסר של פרשת ראה? "ראה" דווקא ולא "שמע" – למה ראיה היא דבר יותר חזק מאשר שמיעה וכיצד הענין מתבטא בהלכה הקובעת ש"אין עד נעשה דיין".

   מהו הקשר בין פרשת ראה לבין חודש אלול שבסמיכות אליו הפרשה נקראת?

   למה תוקעים בשופר בימי חודש אלול? איך אדם יכול להימנע מלעשות עבירות ע"י פעולה אחת פשוטה?

   ההבדלים בין התעוררות האדם מלמטה לעומת התעוררות הבאה מכך שהבורא מעורר את האדם מלמעלה. שורש הדברים הנראים כלא טוב בגלוי הוא ממקור עליון ביותר שלא יכול להתגלות בצורה ישירה בעולם הזה.

   מה עומד מאחורי הדברים הקשים אשר נשמעו כמו קללות, שחכמים אמרו לבנו של רשב"י?

   כיצד צריכה להראות עבודת השם בחורף לעומת עבודת השם בתקופת הקיץ?

   מה המעלה המיוחדת בעבודת השם באופן של "אני לדודי" ומה המעלה של "ודודי לי"? חמש אופנים בעבודה הרוחנית של חודש אלול המרומזים בראשי תיבות של המילה אלול. הקב"ה אומר לכל אחד ואחד מישראל "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה" ובפרט בדורנו.

   שיעור בדבר מלכות שנמסר ע"י הרב יוסף גינזבורג ראש ישיבת רמת אביב.

   תגיות: ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו