• string(6) "122849"

   דבר מלכות לפרשת יתרו: למה עשרת הדיברות כפולות?

   צפיות
   3323 וידאו

   דבר מלכות לפרשת יתרו: למה עשרת הדיברות כפולות?   Error: Contact form not found.

   נושאי השיעור:

   עשרת הדיברות כתובות פעמיים בתורה – בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן, מהי ההוראה הפנימית מכך? ומדוע בכלל צריכות עשרת הדיברות להיכתב פעמיים בתורה?

   מה ההבדל בין ההתגלות האלקית מפי הקב"ה עצמו לבין ההתגלות העוברת דרכו של משה רבינו? כיצד ניתן להגדיר מה היא התורה בעצם מהותה? הסבר על שתי הדרגות הקיימות בתורה – חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם, וכפי שהתורה ירדה למטה ומובנת בשכל אנושי. כיצד כל אחת מתרי"ג המצוות כלולה בעשרת הדיברות על פי ביאור רבנו סעדיה גאון?

   מה הפירוש בדרשת חז"ל בתלמוד הירושלמי (מסכת שקלים) על הפסוק "מימינו אש דת למו" שהתורה שניתנה למשה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה וחתומה באש ומלופפת באש?

   השיעור באדיבות: תורה-וידאו, שיעורי תורה על פרשת השבוע

   תגיות: ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו