• string(6) "120745"

   דבר מלכות לפרשת בשלח: הדרך להתעלות ע"י שירה

   צפיות
   3323 וידאו

   דבר מלכות לפרשת בשלח: הדרך להתעלות ע"י שירה   Error: Contact form not found.

   נושאי השיעור:

   הקשר בין שבת שירה לבין חמישה עשר בשבט שחלים תמיד בסמיכות.

   למה דווקא שבת בשלח נקראת בשם שבת שירה, הרי גם בפרשת האזינו ישנה שירה ומדוע שבת פרשת האזינו לא נקראת בשם זה? החל מאיזה יום בשבוע מתחילה ההכנה לשבת? מהי השירה הראשונה בתורה עוד לפני שירת הים בפרשתנו? ומהו השיר האחרון בתורה? ביאור המשנה במסכת שבת על פי הסוד – "כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונכנסים בשיר".

   מדוע התורה מחמירה באותה מידה על חילול שבת של צדיק גדול לעומת איש פשוט, הרי לכאורה רק הצדיק הגדול מרגיש את גודל ויוקר קדושת השבת בניגוד האיש פשוט? מה היא הדרך שבה יכול אדם להתעלות מדרגתו הנוכחית לדרגה נעלית יותר? כל העליות של כל השנה שנעשות על ידי שיר כלולות בשבת זו.

   השיעור באדיבות: תורה-וידאו, שיעורי תורה על פרשת השבוע

   תגיות: ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו