• דבר מלכות לראש השנה: כל שנה אור חדש עליון יותר

   צפיות
   1620 וידאו שיתוף

   דבר מלכות לראש השנה: כל שנה אור חדש עליון יותר   Name*
   Email*
   Message

   נושאי השיעור:

   "אתם נצבים היום כולכם" – ע"פ מדרש חז"ל הכוונה בפסוק היא ליום ראש השנה והתורה מבטיחה שאתם נצבים היום כלומר שעומדים וזוכים בדין של ראש השנה.

   מדוע בתורה שבכתב מודגש ענין ה"תרועה" בלבד ורק בתורה שבעל פה מודגש ענינו של ראש השנה כיום בריאת האדם וכיום שבו ממליכים מחדש את הקב"ה? המחלוקת בין ר' אליעזר לר' יהושע האם העולם נברא בניסן או בתשרי וכיצד ייתכן ששתי הדיעות הסותרות הן אמת? מהו המקור בתורה לכך שראש השנה הוא יום הדין בו הקב"ה שופט את כל העולם?

   למה את חודש תשרי לא מברכים בברכת החודש בשבת מברכים?

   בראש השנה ישנם מספר ענינים – יום תרועה, יום הדין ויום בריאת העולם, מה המשותף בין ענינים אלו? בערב ראש השנה חיות העולם מסתלקת ועולה למעלה וצריך לגרום להקב"ה לרצות למלוך מחדש על העולם.

   בכל ראש השנה נמשך אור רוחני חדש שמעולם לא היה עדיין אור כמוהו ואור זה נותן את החיות לקיום העולם בשנה החדשה.

   שיעור בדבר מלכות שנמסר ע"י הרב יוסף גינזבורג ראש ישיבת רמת אביב. השיעור מתקיים בישיבה כל יום שישי בשעה 10:30.

   תגיות: , ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו