• דבר מלכות לש"פ חקת: גילוי הטוב המסתתר בבריאה

   צפיות
   1084 וידאו שיתוף

   דבר מלכות לש"פ חקת: גילוי הטוב המסתתר בבריאה   Name*
   Email*
   Message

   הקשר בין מצות פרה אדומה הנזכרת בתחילת הפרשה וחלוקת הארץ הנזכרת בסוף הפרשה.

   "אפקט הפרפר" ע"פ תורת הבעש"ט בנוגע להשגחה פרטית – כל תנועה קטנה של כל נברא ואפילו הנברא הקטן ביותר מושגחת ומכוונת מאת הבורא ומשלימה את כללות הכוונה בכל הבריאה.

   מכל מה שיהודי רואה או שומע הוא צריך ללמוד הוראה בעבודת ה'.

   על מצות פרה אדומה נאמר "זאת חוקת התורה" למרות שהיא רק מצות ספציפית אחת מתוך התורה מכיון שמצות פרה אדומה כלולה משתי תנועות (רצוא ושוב) המבטאות את שני הענינים שבתורה – גילוי הכח האלקי האין סופי (המיוצג בתורה ע"י מספר 10) וגילוי הכח האלקי המדוד לפי גדרי הבריאה (המיוצג בתורה ע"י מספר 7).

   הקשר לחלוקת ארץ ישראל לעשר ארצות בגאולה ולשבע ארצות בזמן הזה.

   מה ההבדל בין המדות למוחין בנפש האדם ובספירות העליונות?

   הקב"ה נתן כח לאדם להביא גילוי אלוקי אין סופי לעולם שלא קיים בו אפילו מששת ימי בראשית.

   למה צריך דווקא מי מעיין בשביל מצות פרה אדומה ואי אפשר להשתמש במי גשמים?

   מתוך התורה שבכתב, בלי הפירוש של התורה שבע"פ אי אפשר לקיים אפילו מצוה אחת.

   מה הפירוש בדברי חז"ל במדרש משלי שכל הימים טובים עתידים להיבטל לעתיד לבוא?

   שיעור בדבר מלכות שנמסר ע"י הרב יוסף גינזבורג ראש ישיבת רמת אביב.

   תגיות: ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו