• דבר מלכות לש"פ וישלח: בירור קליפת עשיו

   צפיות
   1074 וידאו שיתוף

   דבר מלכות לש"פ וישלח: בירור קליפת עשיו   Name*
   Email*
   Message

   נושאי השיעור:

   מדוע יעקב אבינו הטריח את המלאכים ושלחם אל עשו הרי באותו זמן המלאכים לא יכלו למלא שליחות אלקית אחרת משום שמלאך אחד לא עושה שתי שליחויות? איך אפשר לגרום לעשו להפסיק להיות עשו הרשע ולהפוך אותו להיות חלק מהקדושה?

   מהו עולם התוהו המוזכר בספרי הקבלה? אם כל ההכנות לביאת המשיח כבר נשלמו מדוע בכל זאת משיח לא בא עד היום? מי הם הצאצאים של עשו כיום וכיצד ניתן לראות את השינוי בהתנהגות של עשו עצמו לבין הצאצאים שלו בזמננו?

   הקשר של כל הנ"ל ל"חג הגאולה" שחל בי"ט בכסלו. מהי "מצות החג" של י"ט כסלו? מענה המשיח לשאלת הבעש"ט בעת שעשה עליית נשמה. מה ההבדל בין תורה שאדם לומד בעולם הזה לבין תורתו של משיח?

   מה הסיבה לשיכחה וכיצד ניתן לזכור ולא לשכוח את התורה שלומדים?

   שיעור בדבר מלכות שנמסר ע"י הרב יוסף גינזבורג ראש ישיבת רמת אביב. השיעור מתקיים בישיבה כל יום שישי בשעה 10:30.

   תגיות: ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו