• דבר מלכות לש"פ ואתחנן: הנחמה האמיתית על החורבן

   צפיות
   1648 וידאו שיתוף

   דבר מלכות לש"פ ואתחנן: הנחמה האמיתית על החורבן   Name*
   Email*
   Message

   שיעור בדבר מלכות לשבת פרשת ואתחנן, שנמסר ע"י הרב יוסף גינזבורג ראש ישיבת רמת אביב.

   נושאי השיעור:

   הקשר בין פרשת ואתחנן לבין הפטרת נחמו.

   מעשי ידיו של משה רבנו הם נצחיים ולכן משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל ולבנות בעצמו את בית המקדש כדי שלא יוכל להיות בו חורבן.

   באיזה מצב אדם אינו מסוגל לקבל נחמה? מה עומד מאחורי כפל הלשון "נחמו נחמו" ומהו בכלל יחס התורה לכפל לשון כמו למשל בפסוקים "הוכח תוכיח" או "השב תשיבם"?

   אם לכל ישראל יש חלק לעולם הבא מפני מה על כל אדם להשתדל ולהתאמץ במצוות כדי לזכות לעולם הבא?

   בית המקדש השלישי כולל בתוכו גם את הבית הראשון וגם את הבית השני.

   חומרת שנאת חינם שהיתה חמורה יותר מחטאי העבודה זרה שהיו בבית ראשון.

   המנהג לאחל "כתיבה וחתימה טובה" כבר החל מט"ו באב.

   תגיות: ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו