• לפתוח דף חדש • בלוג חינוך

   צפיות
   101 וידאו שיתוף

   לפתוח דף חדש • בלוג חינוך   Name*
   Email*
   Message

   הורים יקרים שלום וברכה,

   כאשר תלמידי הבעל שם טוב שהו בבית המדרש, עבר עגלון גוי עם עגלה כבידה ברחוב הסמוך. היה שם הרבה בוץ, והעגלה שקעה. הכניס הגוי את ראשו מבעד לחלון בית המדרש וביקש מתלמידי הבעש"ט שיעזרו לו לחלץ את העגלה מהבוץ. ענו לו התלמידים, שאין להם כח ויכולת לחלץ עגלה כה כבידה מבוץ כזה עמוק. הגוי ענה להם: "מאזשעש דא ניע חאטשעש" – הנך יכול אלא שאינך רוצה, וכיון שאינך רוצה נדמה לך שאינך יכול.
   פרשתינו פרשת ראה, מתחילה במילים "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה". בפסוק מודגשת העזרה וההמשכה שהשם נותן ליהודי מלמעלה. אנוכי – אני השם  – נותן את הברכה לתוך הפנימיות שלכם. יחד עם זאת – במעגל השנה, אנו קרבים לחודש אלול. ראשי תיבות של המילה 'אלול': "אני לדודי ודודי לי". כלומר, הדגש כאן הוא על האדם העובד בכוחות עצמו, מהתחלה, צעד אחר צעד – אני לדודי.

   השילוב המופלא בין 'אני לדודי' בחודש אלול לפרשת ראה מורה ליהודי; אמנם באופן חיצוני אתה מתחיל מהתחלה, אך אין זה מקומך האמיתי, כיון שהשם נמצא בתוכך – 'אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. הנשמה האלוקית בוערת בך, יש לך את כל הכוחות הדרושים כדי להגיע ליעד שלך.

   אוחזים אנו בפתיחת שנת הלימודים, פותחים דף חדש. לפעמים עולה לילד או לנו ההורים והמחנכים מחשבה של רתיעה, ספקנות; "האם אכן אצליח לעמוד ביעדים", "אולי אני לא מספיק מוכן", וכדומה. עלינו לענות לילד ולעצמינו: נדמה לך שאתה לא יכול. האמת היא, שאם רק תרצה באמת, תוכל להצליח. יש לך נשמה אלוקית, יש לך את הכוחות, רק תרצה באמת ותגיע ליעד.

   תגיות:

   אין אפשרות להגיב לכתבה זו.