• איך מחברים את הילדים לאין-סוף?

   צפיות
   101 וידאו שיתוף

   איך מחברים את הילדים לאין-סוף?   Name*
   Email*
   Message

   הורים יקרים שלום וברכה,

   כאשר אדמו"ר הזקן לקח מלמד עבור בנו, ביקש ממנו המלמד, שיסביר לו איך ללמד. את תשובת אדמו"ר הזקן נשמע מהרבי: ענה לו אדמו"ר הזקן, התחלת הלימוד היא באל"ף בי"ת, אשר מהו אל"ף? נקודה למעלה..נקודה מלמטה..זהו אל"ף.  יו"ד מלמעלה..יהודי מלמטה, קו של יראת שמים באמצע, זהו אל"ף. כלומר, כבר מגיל קטן, מחדירים בילד, שעל ידי יראת שמים וקיום תורה ומצוות – היהודי שנמצא בגוף מוגבל מתחבר עם הקב"ה הבלתי מוגבל.

   שבת זו נקראת 'שבת נחמו', על שם ההפטרה שהקב"ה מנחם את עם ישראל –  'נחמו נחמו עמי'. הנחמה האמיתית לה אנו מיחלים כאשר יבנה בית המקדש השלישי בקרוב ממש. מובא על כך במדרש, 'נחמו נחמו' – נחמה בכפלים,  נחמה אחת על בית המקדש הראשון ונחמה אחת על בית המקדש השני.

   כל כפל רומז על בלי גבול – אין סוף.  לדוגמא, על מצות צדקה נאמר – "נתון תתן". מכפל המילים, למדים חז"ל – שיש לחזור על הנתינה  "אפילו מאה פעמים". מסביר על כך הרבי, שהביטוי 'אפילו מאה פעמים' לא בא להגביל דוקא עד מספר מאה, אלא לרמוז על נתינה בלתי מוגבלת.
   יוצא אם כן שנחמה בכפלים היא לא רק נחמה כפולה, אלא היא נחמה בלתי מוגבלת. נחמה זו – אומר הרבי – קרובה אלינו יותר מתמיד, כי נמצאים אנו כבר על סף הגאולה. עלינו לטעום ממנה כבר עכשיו, ועל ידי כך להתחבר לאין סוף.

   כיצד מתחברים?

   ובכן, על ידי לימוד התורה בכלל ולימוד נושאים של גאולה בפרט, מתחבר היהודי – מבוגר כילד – לתקופת הגאולה.  כאשר יהודי חי גאולה, הוא מתחבר לאין סוף,  ואין לו שום משיכה להנהגות שליליות, והוא עובד את השם בשלימות אמיתית.

   תגיות:

   אין אפשרות להגיב לכתבה זו.