• האם חובה לפנות את המקום באוטובוס עבור אדם מבוגר?

   צפיות
   2225 וידאו שיתוף

   האם חובה לפנות את המקום באוטובוס עבור אדם מבוגר?   [contact-form-7 404 "Not Found"]

   לאחר יום ארוך במשרד, מר דוד היה מאושר למצוא מושב פנוי באוטובוס שייקח אותו בנסיעתו הארוכה הביתה. האוטובוס רק התחיל לנסוע, והרב ישראל, אדם מכובד ומגיד-שיעור בשכונתו של מר דוד, עולה על האוטובוס, כשספר גדול בידו. מר דוד נעמד לכבוד הרב הזקן והחכם, ואז נשאר במבוכה: האם לחזור ולהתיישב, או שהוא חייב להציע לרב את מושבו, ולעמוד משך כל הדרך הביתה?

   "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" – זה לשון הציווי המופיע בפרשת אחרי. בפשטות, החיוב הוא לקום לכבודו של הקשיש או התלמיד-חכם, אך האם יש חיוב גם לוותר על המושב עבורם? ואם כן, מדוע?

   בחז"ל קיים כינוי שלילי למי שהוא "נבל ברשות התורה" – אדם שמתנהג ללא דרך-ארץ בסיסי, תוך כדי שמצדיק את עצמו בכך שהמעשה המגונה אינו אסור במפורש מצד התורה. בחז"ל ובפוסקים לא מצאנו הגדרה כזאת למי שמניח לתלמיד-חכם זקן לעמוד במשך נסיעה, אך הגדרה כזו בהחלט מתאימה לו…

   בנוסף, ישנה אפשרות לחילול השם שיכול להיווצר כתוצאה ממעשים כאלה. יש אפשרות שנוסעים אחרים יחשיבו זאת כחוסר-כבוד כשאדם צעיר נעמד לכבוד הזקן – אך משאיר את המושב לעצמו.

   בנוסף לשני המקורות ההלכתיים האמורים, שמשמע מהם שהנהגה זו אינה ראויה – מוצאים אנו הוראה מפורשת של החיד"א, הכותב בספרו "נחל קדומים", כי הציווי "מפני שיבה תקום" כולל גם את החובה להציע מושב לאדם זקן או תלמיד-חכם. בנוסף, ישנם פוסקים הסוברים שכל זמן שאדם זקן ו/או תלמיד חכם נשאר לעמוד לפניו, אסור לצעיר להתיישב בנוכחותו.

   1. האם בת צריכה לקום בפני אדם מבוגר תלמיד החכם האם היא יושבת ליד אישה?

    חני
   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו