• string(5) "70373"

   דבר מלכות לש"פ דברים: לידת נשמת המשיח בתשעה באב

   צפיות
   1968 וידאו

   דבר מלכות לש"פ דברים: לידת נשמת המשיח בתשעה באב   Error: Contact form not found.

   הכח הגדול הטמון בדיבור האדם להשפיע ולשנות את המציאות רק בכח האמירה. החשיבות להתחזק באהבת ישראל במיוחד בזמן הזה של בין המצרים.

   מה הפירוש בדברי חז"ל שמשה רבנו לא מת, הרי כתוב בפירוש בתורה "וימת משה"? כמה זמן נחשב בתורה ל"דור" ומתי הדור מתחלף ונחשב לדור חדש?

   בט' באב שחל בשבת, הענינים הבלתי רצויים נדחים ליום ראשון ובשבת מודגש רק הענין של לידת משיח בט' באב ולא הענינים הבלתי רצויים של החורבן בט' באב.

   על שם מה השבת נקראת שבת חזון על פי פשט ועל פי הפנימיות?

   למה משה רבנו לא השתמש ביכולת של צדיק גוזר והקב"ה מקיים על מנת לגזור שהוא עצמו יכנס לארץ ישראל? למה צדיק לא יכול להביא את המשיח בכח גזירה של צדיק שהקב"ה מקיימה, אלא הבאת הגאולה צריכה לבוא דווקא מעם ישראל עצמו ושלא בדרך גזרה?

   שיעור בדבר מלכות שנמסר ע"י הרב יוסף גינזבורג ראש ישיבת רמת אביב. השיעור מתקיים בישיבה כל יום שישי בשעה 10:30.

   תגיות: , ,

   אין אפשרות להגיב לכתבה זו.