• מהדורה חדשה של רב המכר "נביא מקרבך"

    רב המכר "נביא מקרבך – הביוגרפיה של הרבי מלובביץ'", רואה אור במהדורה חדשה ומפוארת על ידי מרכז ההפצה ממ"ש. הספר מציג את דמותו של הרבי מלך המשיח ופעולתו בעולם, ומתאים ביותר לחלוקה למקורבים או לכל מי שמתעניין בחסידות חב"ד • לקניה בחב"ד-שופ