• חוזרים למבצעים ברחוב: קופסאות למבצע נש"ק

    קופסאות מרהיבות בהפקת המרכז לחינוך ושליחות, עליהן מודפסת ברכת הנרות. מבצע נרות שבת קודש הינו אחד מעשרת המבצעים עליהם הכריז הרבי במהלך שנות נשיאותו, ובמסגרתו פועלים חסידי חב"ד לעידוד נשים ובנות מגיל שלוש ומעלה להדליק נרות שבת בכל יום שישי. מטבע הדברים, עיקר העיסוק במבצע זה נעשה על ידי נשי ובנות חב"ד • לקניה בחב"ד-שופ