• ניתן לאחר במסירת דירה כאשר נעשו שינויים לבקשת הרוכשים?

    לאחרונה, התקבל פסק דין, מבית המשפט העליון, לפיו חלה חובה על הקבלן לשלם פיצויים לרוכשי דירה, בגין כל יום איחור במסירתה. החידוש בפסיקה זו הינו, כי על אף שהוראות ההסכם בין הצדדים, קובעות כי הקבלן פטור מתשלום הפיצויים, לכל הפחות, בגין התקופה בה נעשו שינויים בדירה, לפי בקשת הרוכשים, הרי שתוכנן סותר את הוראות חוק המכר, ולפיכך, דינן להתבטל • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם