• לרגל ה' טבת: סיור בחדר היחידות של האדמו"ר הריי"צ

    לרגל ה' טבת, הספרן החסידי ר' שלום דובער לוין מפרסם סרטון נדיר בו הוא מראה ומסביר לציבור הרחב על חדרו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בקומה השניה בבניין 770. שם קיבל חסידים ליחידות, התפלל, כתב מאמרים, ונמצאים שם ספרים מיוחדים. רבים מהספרים שנגנבו לפני ה' טבת נגנבו מאותו החדר, ולאחר הניצחון הוחזרו למקומם החוקי באותם המדפים • צפו