• הוידאו המדובר אצל התמימים: הכניסה ליחידות

    במסגרת תכנית 'שבת שכולה משיח' לתלמידי התמימים באה"ק, שהתקיימה ב'שבת הגדול האחרון ע"י איגוד תלמידי הישיבות, הוקרן המוצאי שבת וידאו נדיר, שנערך במיוחד עבור תלמידי התמימים. וידאו זה השתלב עם תכנית השבת, שעמדה בסימן – 'תן לי הנפש' – קריאה להשקעה בלימוד יסודי של עניני גאולה ומשיח. חב"ד אינפו שמח לפרסם את החלק הראשון מהוידאו המלא, העוסק בהכנות לקראת הכניסה ליחידות • לצפיה