• מזל טוב חסידים! י"א ניסן – יום הולדת לרבי מלך המשיח

    חסידי חב"ד בכל רחבי תבל מציינים את יום הבהיר י"א בניסן, יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. בכל מקום יתקיימו התוועדויות חסידים לחיזוק ההתקשרות ולהתעוררות מחודשת בנבואת הגאולה והגואל. מנהג חסידים להתחיל לומר את הקאפיטל החדש בתהלים כפי מנין שנותיו של הרבי, קאפיטל קי"ח, ורבים נוהגים במנהגי יום הולדת.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם