• שבת סליחות: “לך ה’ הצדקה ולנו בושת הפנים”

    יש צדק ויש צדקה. צדק – זה מדת הדין שנותן רק כאשר מגיע לך, וצדקה – זה לתת לא כי מגיע אלא כדי לתת. “לך ה’ הצדקה” אתה רוצה לתת לנו באופן של “צדקה” בחינם, קשר לשם קשר. וזה פועל עלינו להיות בבחינת “בושת הפנים”  • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את מאמרו של הרב מנחם ישראלי על עניין הסליחות • לטור המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array