• מאות תמימים ב'סדר אחדות' גדול בבית חיינו • תיעוד נרחב

    מאות תמימים ואנ"ש התאספו ב'זאל הגדול' בבית חיינו ולמדו את השיחה הראשונה בקונטרס דבר מלכות 'חידושים וביאורים בהל' מלכים' • סדר זה הוא חלק ממבצע בלימוד הקונטרס הכולל ארבע שיחות בענייני גאומ"ש • לקראת חג השבועות תערך הגרלה בין משתתפי המבצע על קונטרס 'דבר מלכות' שנתקבל מידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בט"ו אייר ה'תנש"א • צלם חב"ד אינפו אברהם אלקבץ מגיש גלריית תמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array