• בהוראת הרבי: מרבים בשמחה בחודש אדר

    תלמידי התמימים ב-770 ובישיבות תות"ל ברחבי העולם, יחד עם אנ"ש בכל אתר ואתר מהדרים בקיום הוראת הרבי להוסיף בשמחה בקשר עם חודש אדר. החל מהערב, ראש חודש אדר, מתקיימים בישיבות וקהילות אנ"ש ריקודי שמחה בליווי כלי זמר. הריקודים בבית חיינו מתקיימים לע"נ הרב יקותיאל מנחם ראפ ע"ה  • זו ההזמנות שלכם להקדיש יום לזכות או לע"נ • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם