• מחר
  חתונות
  אולמי 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ג שבט
  חתונות
  אוהל האירועים - כפר חב"ד
 • ל' שבט
  חתונות
  אולמי בית רבקה - כפר חב"ד ב'
 • ל' שבט
  חתונות
  אוהל האירועים - כפר חב"ד
 • א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים - כפר חב"ד
 • ה' אדר
  חתונות
  אולמי בית רבקה - כפר חב"ד ב'
 • חדשות חמות
  • הרב ווילשאנסקי בקריאה: “שימו לב אל הנשמה” • ראיון סוער
  • כפר חב”ד: שמחת חתונת משפחות אלגזי – דישון
  • עשרות התוועדויות עד אור הבוקר: ליל שישי בבית חיינו
  • שלושה בתי חב”ד חדשים: מהפכת השליחות כובשת את העולם