• כשהרבי ענה: "ואין לשער כלל גודל הענין וערכו"

    במשך השנים קיבל ארגון החסד "אש"ל – הכנסת אורחים" עשרות רבות של מענות קודש: "בברכה להצלחה רבה בביקורם כאן, ובהנהלת האש"ל לתהילה לשם ולתפארת, וגדול זכות הכנסת אורחים כו'" • ארגון הכנסת אורחים שעמד לפני סגירה, הפך למפעל החסד הגדול בחב"ד, הדואג לאלפי אורחים אנשים נשים וטף לכל צרכיהם בגשמיות וברוחניות • לתרומה און ליין • לסקירה מקיפה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם