• צאתכם לשלום: השלוחים חוזרים למקום שליחותם

    אחרי כמעט שבוע גדוש ומיוחד בכינוס השלוחים העולמי בחצרות קדשנו, עשו את דרכם אלפי השלוחים בחזרה למקומות שליחותם, לסיים את העבודה של הכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו • צלם חב"ד אינפו שלום ראס מגיש גלריית צאתכם לשלום