• נא לומר תהלים עבור רופא חב"דניק החולה בקורונה

    אנ"ש והתמימים בכל רחבי תבל מתבקשים להוסיף בתפילה ואמירת תהלים לזכות דובער הלוי בן ליבא רייזל, רופא חב"דניק שנדבק בקורונה כשטיפל באנשים, וכעת זקוק לרחמי שמים. והן א-ל כביר לא ימאס בתפילת רבים, וישלח לו רפואה שלימה, בתוך שאר חולי ישראל, ויאמר למשחית די.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array