• קוממיות בפעולה: "פעילות פורים הגיעה לשיא"

    התמימים הלומדים בישיבה הגדולה בצפת השתתפו בפעילות של ארגון "ופרצת קוממיות דרום" והגיעו עד לדרום הארץ כדי לשמח את החיילים ששומרים על עם ישראל, ליד רצועת עזה. התמימים שימחו בבסיסים, באוגדת עזה, בבסיס רעים, אורים, בחטיבה הדרומית, ובחטיבה הצפונית, והגיעו למאות אלפי חיילים במשך החג • לתיעוד מהשטח