• הרב וועכטער הביע התפעלות מה"תניא למבקשי ה'"

    הרב מענדל ועכטער ידוע כמי שידיו רב לו בהפצת מעיינות החסידות במגוון רחב של קהלים, וכשקיבל את הסט המהודר 'תניא למבקשי ה" הוא התרגש ולא הסתיר את התפעלותו. הרב וועכטער עיין ארוכות בסט תוך שהוא ממש מתקשה להתנתק ממנו • לדיווח ולתמונות