• באנקעט חגיגי בישיבת תות"ל נחל'ה לכבוד כינוס השלוחים

    בישיבת 'בית הר"מ' שבנחלת הר חב"ד נערך אתמול באנקעט כינוס השלוחים לתלמידי הישיבה ע"י התלמידים השלוחים. המעמד נפתח בקריאת פרקו של הרבי ע"י הרב אברהם אלטער הבר. את המעמד הנחה הת' שניאור זלמן פלדמן. לאחר מכן נשאו רבני הישיבה – הרב אברהם פלדמן, הרב ישראל גולדיאן, הרב שלום דוב בער וולף והמשפיע הרב יוסף יצחק גאנזבורג, דברים במעלת השליחות בכלל, ובעיקר בשליחותם של התמימים. צילום: שניאור אדרי • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array