• רישום שיא לישיבת הקיץ חיילי בית דוד

    עקב רישום שיא הוחלט על ידי הנהלת ישיבת הקיץ לפתוח פנימייה נוספת הנמצאת במתחם כפר הנוער "דרך תקווה" בו תתקיים ישיבת הקיץ. גם הפנימייה הנוספת ממוזגת ומאובזרת על מנת לתת לתמימים את התנאים הגשמיים הטובים ביותר • לכל הפרטים