• בכפר חב"ד בונים הצלחה חסידית לילדים 

    לאחר סיום וועידת חיילי הרבי עם צוות הקעמפ, התכנסו גם הצוות החסידי של המיני קעמפ לוועידה מיוחדת כהקדמה מעשית לפעילות הענפה עם הילדים בעוד כשלושה שבועות. בוועידה הוחלט על הליכים חדשים ומיוחדים בחוויית הלימודים והפעילות • לדיווח ותמונות

    צילום: יוני אדרעי