• ראש העיר קרית מוצקין סגר את משרדי המועצה הדתית

    השבוע, התבשרו תושבי קרית מוצקין, כי הנאצ'אלניק, הביא מסגר-רתך, ופשוט, שבר וחבל במנעול דלת הכניסה של משרדי המועצה הדתית, והתקין מנעול חדש על שער הברזל של המועצה הדתית. ומעתה, נכון לעכשיו עכ"פ, המועצה הדתית סגורה • הרב דוד מאיר דרוקמן בטור על ההתנכלות המתמשכת • לקריאה